Posthuset

Posthuset kommer från Virserum i Småland. Mellan 1895 och 1911 låg ortens poststation i tillbyggnaden på husets västra gavel.

Foto: Marie Andersson

Poststationsföreståndaren ägde och bodde själv i fastigheten, så poststationen var alltså inrymd i hans privata bostad. Huset fick sitt nuvarande utseende efter en genomgripande ombyggnad på 1860-talet.

Bostadens inredning är från 1910-talet och har en borgerlig prägel. Till vänster i bottenvåningen ligger postlokalerna, som består av ett förrum samt själva expeditionen. Bakom dessa ligger familjens bostad. Köket domineras av den stora spisen.

I salen finns fabrikssnickrade ekmöbler som är typiska för trakten. Virserum med omnejd var centrum för en omfattande industriell möbeltillverkning från och med 1880-talet. Skansens snickerifabrik kommer just från detta område.

Järnspisen, de fabriksgjorda möblerna, de tryckta papperstapeterna, korkmattan under salsbordet, fotogenlampan och fotografierna visar att industrialismen och nya tekniska landvinningar har börjat prägla hemmiljön. Det har nu också blivit vanligt att ha många krukväxter, som trängs på blomborden och fönsterbrädorna.
Aktuella öppettider här

Juni – augusti, dagligen kl 11-17

November, julmarknadshelg kl 10-16, 28-30 kl 10-15

December, julmarknadshelger kl 10-16

övriga helger kl 11-16, vardagar kl 10-15

Julafton och Juldagen stängt

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:.

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag