Category: Parker i Stockholm

Om parker i Stockholm

Kungliga nationalstadsparken

Det kungliga landskapet Kungliga nationalstadsparken är ett kungligt landskap med en unik blandning av natur och kultur som vi till stor del har de svenska kungarna att tacka för.   Deras skiftande intressen har givit området dess säregna mångfald av […] 

Tyresta nationalpark

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. Kortfattat löd motiveringen: […] 

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag