Tag: Lidingö kommun

Lidingö kommun.

Lidingö kommun eller Lidingö stad är en kommun öster om Stockholmskommun inom Stockholms län. Gränsen mellan Lidingö kommun och Stockholms kommun i Lilla Värtan går i nord-sydlig riktning i Lilla Värtan 350 meter från kajkanten vid Ropsten. Kommunen innefattar ön Lidingö samt ett antal kringliggande ögrupper däribland Storholmen, Stora och Lilla Höggarn, Duvholmen, Strömsö, Stora och Lilla Bergholmen, Fogdholmen, Länsmansholmen, Fjäderholmarna samt Svanholmen. […] 

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag