Så många miljoner får din vårdcentral 2018

Ersättningen till länets vårdcentraler ökar med 125 miljoner kronor nästa år. Så här ska miljonerna fördelas enligt en prognos från landstinget.
Mitt i har hela listan.

2798841-650x
Ersättningen från landstinget till länets vårdcentraler grundar sig till 60 procent på hur många patienter som är listade vid respektive vårdcentral, samt till 40 procent på hur många besök som faktiskt blivit gjorda.

– Vi ger mer till dem där behovet är som störst. Den största ökningen på kommunnivå sker i Södertälje, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Landstinget arbetar nu för stärka länets vårdcentraler. Målet är att fler stockholmarna ska söka vård där än på akutsjukhusen.

– Många fler kan få sin vård där. Vårdcentralen ska vara det självklara valet när man blir sjuk, säger Anna Starbrink.

Utöver de 125 miljonerna har politikerna även tagit beslut om en särskild kösatsning på 160 miljoner kronor. De pengarna kommer att fördelas under året och ska bidra till att öka tillgängligheten vid vårdcentralerna.
Så mycket får din vårdcentral
Här är landstingets beräknade prognos för hur ersättningen till vårdcentralerna ska fördelas nästa år.

Tabellerna är scrollbara och det går att sortera om efter kolumner. Du kan även söka på vårdcentral eller ort i sökfälten överst.

Vårdcentraler i Stockholms läns kommuner
Vårdcentraler i Stockholms stads stadsdelar
Källa: https://mitti.se/nyheter/manga-miljoner-vardcentral/?omrade=hela-stockholm

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag