Tyresta nationalpark

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. Kortfattat löd motiveringen: ”…i syfte att bevara ett representativt sprickdalslandskap med värdefull natur, särskilt de omfattande urskogarna”.

Ett omväxlande sprickdalslandskap
Nationalparken omfattar 1.970 hektar, till den helt övervägande delen bestående av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap med tallen som dominerande trädslag uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna.

Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området på nästan 5.000 hektar.

I reservatet är barrskogen också dominerande men här finns även rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.

I Haninge och Tyresö

Naturreservatet fungerar som en buffertzon för nationalparken och här tillåts också ett intensivare friluftsliv. Tyresta nationalpark och naturreservat ligger i Haninge och Tyresö kommuner. Staten är via Naturvårdsverket ägare av marken i nationalparken medan Stockholms stad är den största markägaren i reservatet.

Förvaltningen av området sköts av Stiftelsen Tyrestaskogen som har sitt kontor i Tyresta by.

Utställningar och bytrivsel
I Tyresta by ligger Stiftelsens kontor och naturum Nationalparkernas hus, med en utställning om alla nationalparker i Sverige och om vår svenska natur. Här finns också kartor och annan information om Tyresta.

Dessutom finns i byn ett kafé, en lanthandel och en grillplats.

Källa.

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag