Backen Parklek Stockholm

Det här är en stor parklek med plaskdamm som ligger i ett parkstråk i ett bostadsområde med flerfamiljshus.

Det finns många olika lekavdelningar på olika nivåer inom lekplatsen. Högst upp finns en linbana och ett instängslat område med låsbar grind. Här finns en klätterställning, gunglek, snurrstolpar mm. Från denna nivå finns en vatten trappa som leder ned till nästa nivå där plaskdammen ligger.

På en avdelning finns gungor som står i sand det är både en månggunga och däckgungor och en småbarnsgunga, vippgunga och gungdjur, det finns även en liten klätterlek, volträck och lekhus. Här finns även ett stort regnskyddstak.

Åt andra hållet finns en hög kulle med två rutschbanor en lägre och en högre, den högre är knuten till en klätter- och äventyrslek. Ovanför kullen finns några skateramper.

På den lägsta nivån ligger några små parksleksbyggnader. Här finns en plan yta för bollspel, cykling mm. Alla lekredskap står i sandytor.

Det finns många sittplatser spridda över hela lekplatsen. Tyvärr finns ingen offentlig toalett eller möjlighet till vatten i parken.

Vad är en Parklek? 
Parklek är en öppen fritidsverksamhet med tonvikten lagd på utomhusaktiviteter, till exempel lekar, spel, odling, natur och miljö, djurhållning, idrott på lek, skapande verksamhet, grillning, umgänge och fest.

Parkleken är till för för barn och unga i alla åldrar och deras föräldrar. Det är gratis att komma till parkleken och du kan låna lekmaterial och spel.

På dagarna finns personal på parkleken som gör att du och barnen kan känna er trygga och det finns alltid någon att prata med. Ibland kan parklekarna ha verksamhet på kvällar och helger. Vissa parlekar går att boka för barnkalas och andra händelser.

Källa .

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag