Balett Regler

Betalning & anmälningsföreskrifter

Anmälan

Anmälan är bindande. Du anmäler dig till våra kurser direkt via vår hemsida. När vi fått din anmälan får du en bekräftelse till din mejladress. Har du ej fått kursbekräftelse vänligen kontakta oss. Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir ej automatiskt överflyttad till nästa termin.

Betalning

Betalning görs till bankgiro eller kontant . Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast vid andra lektionstillfälle efter kursstart. Vid anmälan tätt inpå eller efter kursstart gäller betalning oss tillhanda senast 14 dagar från kursbekräftelsens datering. Vid försenad betalning påförs en avgift på 150 kr, detta gäller även vid försenad delbetalning.
Prova på lektion

För dig som vill prova på ett ämne innan du anmäler dig finns det möjlighet att i mån av plats göra det. Detta innebär dock ingen platsgaranti eller förtur. Första prova på lektionen är avgiftsfri. Därefter måste du betala hela kursavgiften.

Bestämmelser vid avanmälan

Eventuell avanmälan görs skriftligen och skall vara oss tillhanda senast en vecka före kursstart. Du är inte avanmäld förrän en skriftlig avanmälan inkommit. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse. Vänligen kontakta oss om du ej fått bekräftelse på din avanmälan.  Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras en avanmälningsavgift på 150 kr per kurs.

Vid avanmälan från och med kursstartsdagen debiteras full kursavgift. Om du avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är du skyldig att betala full kursavgift. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser, minus avanmälningsavgift enligt ovan. Om kursen som du har anmält dig till är fullbokad eller har för få anmälningar för att starta återbetalas inbetalt belopp i sin helhet.

Balettstudio Pirouette  förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.
Byte av kurs och missade lektioner

Du kan byta kurs i mån av plats under de två första kursveckorna. Från och med den tredje kursveckan uttages en avgift på 100 kr per kursbyte. Om du har missat lektioner kan du ta igen dem på ordinarie terminskurser, där Natalia Mildström undervisar, under pågående termin, i mån av plats.
Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Balettstudio Pirouette kommer att behandlas lokalt i datasystem i den utsträckning som behövs för vår administration av anmälningar och betalningar samt för att informera om skolans verksamhet.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Anhörigas närvaro på lektioner

När det gäller nybörjarelever får anhöriga närvara på första lektionstillfället. När det gäller nybörjar- och fortsättarelever får anhöriga närvara på terminens sista lektionstillfälle (öppen lektion). Anhöriga får inte närvara på andra lektionstillfällen. Det är för att eleverna ska få bästa förutsättningar att koncentrera sig på övningar. Alla anhöriga är altid välkomna till våra uppvisningar i balett som vi brukar ha i slutet av maj eller i början av juni.

Övrigt

Vår hemsida sparar ingen information i onödan, balettstudio.se skickar inte cookies eller på något annat sätta följer våra besökare..

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag