Moragården

Moragården visar hur en bondgård i övre Dalarna kunde se ut ända till omkring 1800. Det är den mest ålderdomliga gården på Skansen. Den består av två boningshus, Morastugan och Back Mats stuga, ett stall, en kornlada, ett fähus med dyngstad och några bodar och härbren för mat och foderförvaring.

Foto: Marie Andersson

När Artur Hazelius sommaren 1872 vid stranden av Dalälven ser en syn som han sett flera gånger tidigare, hur det kära dalfolket lägger ut sina kyrk- båtar för att fara till högmässan i Leksands kyrka, blir han varse att man blandat upp sina fina gamla dräkter med moderna plagg. Han förstår att något ovärderligt höll på att gå förlorat…

Boskapsskötsel och hantverk

I norra Dalarna var byarna stora och gårdarna små. Där delades gårdarna, både jord och byggnader, lika mellan syskonen vid arvsskifte. Åkrarna blev till slut för små för att försörja befolkningen i de stora byarna. Under 1700-talet var det inte ovanligt att en bonde inte hade mer än ett halvt hektar åkerjord.

Istället var boskapsskötsel den viktigaste näringen. Livet präglades av arbetet med att finna foder och bete till djuren. Varje bonde hade del i minst en fäbod dit djuren flyttades sommartid. För att klara försörjningen ägnade man sig också åt olika hantverk, t ex tillverkning av laggkärl och urverk i Mora. Man begav sig även ut på arbetsvandringar, så kallat herrarbete.

Bostadshuset

Det finns två bostadshus på gården. Manbyggnaden, kallad Morastugan, var Skansens allra första byggnad. Den inköptes av Hazelius år 1885 och fanns återuppbyggd på Skansen invigningsåret 1891. Stugan kommer från byn Östnor och är timrad vid mitten av 1700-talet.

I huset finns ett större rum till vänster om förstugan och en liten kammare rakt fram. Denna planlösning brukar kallas enkelstuga; det viktigaste utrymmet var själva rummet, stugan, som användes både i vardag och fest. Här lagades maten, här åt och sov man samt utförde allehanda inomhussysslor. Närmast dörren ligger köksdelen med en öppen spis och en bakugn.

Elden i den öppna spisen gav värme och ljus och över elden lagades maten. Grytorna är av järn och har ben så att de kunde ställas över elden. När gårdens kvinnor skulle baka, eldade de först inne i själva ugnen. Sedan sopades glöden åt sidan så att det blev plats för brödet att gräddas. Mest bakades tunnbröd.

På natten sov gårdens folk i tvåvåningssängarna, som står vid ena långväggen. Dessutom finns en skåpsäng i andra hörnet. Man halvsatt när man sov med många kuddar bakom ryggen. Framför sängarna hänger förlåtar av ylletyg, som var sköna att dra för när det var kallt och dragigt på vintern. De ålderdomliga runda stolarna är tillverkade av urholkade trädstammar och kallas kubbstolar.

I stugans tak hänger kronstången med ett snidat djurhuvud i vardera änden. Ornamentiken påminner om den som finns på metallföremål från järnåldern. Kronstången markerar olika avdelningar i rummet, men hade också en praktisk funktion som upphängningsanordning för bland annnat kläder och brödspett.

Vid stugans gavelvägg står en arbetsbänk som har tillhört en urmakare. Bönderna i Östnor brukade tillverka klockor som bisyssla. De gjorde själva urverken till moraklockorna, medan folk i andra byar var specialiserade på att snickra och måla klockfodralen.

Kammaren användes till förvaring av kläder och som sovrum för någon gammal släkting eller för fullvuxna döttrar.

Stall, fähus och härbren

Stallet ligger alldeles intill Morastugan och är troligen från 1660-talet. Man brukade inte binda hästen härinne utan den fick gå lös på jordgolvet. Fähuset i sydvästra hörnet är byggt på Skansen som en kopia av ett äldre fähus.

Den östra, högra, gårdslängan består av flera härbren och bodar, de flesta från 1500-talet. Just i Mora förekom det ofta att härbrena ingick i gårdsfyrkanten. Det vanliga var annars att de stod för sig själva vid sidan om.

Hedninghuset- Skansens äldsta byggnad

En av bodarna kallas hedninghuset och är knuttimrat på ett mycket ålderdomligt sätt. Denna byggnad kan dateras till första hälften av 1300-talet och är därmed Skansens äldsta hus.

Hedninghuset kommer från Malung och består av två rum. I rummet till vänster förvarades säd och det högra användes som sovrum på sommaren. Här inne står en så kallad tvillingsäng, bestående av två i rad ställda sängar som hör till de märkligaste bevarade i sitt slag i Sverige.

Back Mats stuga

Back Mats stuga vid västra sidan är gårdens andra bostadshus och är tänkt att fungera som undantagsstuga, det vill säga bostad för gårdens äldre generation. Huset används numera i Skansens barn- och undervisningsverksamhet.

Aktuella öppettider här

Mars och april från 10/3, helger kl 11-16

Maj, helger kl 11-17

Juni,

Juli dagligen kl 11-17

September, helger kl 11-17

Oktober, helger kl 11-16

November och december, julmarknad kl 10-16

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: www.skansen.se/artikel/moragarden.

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag