Stor brist på blod i Stockholm och Uppsala

Om inte lagren fylls på kan läget snabbt förvärras, enligt Akademiska sjukhuset.

I Stockholm råder det behov av blodgrupperna A+ och O-. Bristen i Uppsala handlar bristen framför allt om gruppen A RH positivt.

På Akademiska sjukhuset hade man inte ett tillräckligt stort lager i början av sommaren samtidigt som det gått åt mer blod än man räknat med.

Många blodgivare är bortresta på semester och om inte lagren fylls på kan läget snabbt förvärras, enligt Akademiska sjukhuset.

 .

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag