Sundbybergs kommun.

Sundbybergs kommun är en kommun i Stockholms län. Centralort är Sundbyberg. Kommunen är Sveriges till ytan minsta. Kommunen kallar sig Sundbybergs stad enligt ett beslut i kommunfullmäktige. I folkmun kallas den också Sumpan. GårdsnamnetSundhby omtalas i källor från 1347. Förleden Sund antas syfta på ett historiskt sund beläget vid Bällstaåns mynning. Under slutet av 1700-talet lades tre hemman på platsen samman till ett säteri. Dess ägare Z. J. Strandberg ändrade 1775 gårdsnamnet till Sundbyberg.

Kommunens tätbebyggelse ingår i sin helhet i den statistiska tätorten Stockholm.

Sundbyberg växte fram vid slutet av 1800-talet som en förstad till Stockholm längs Västeråsbanan (nuvarande Mälarbanan). Första stadsplanekartan är daterad 1870. Kända platser i kommunen är Marabouparken, Lötsjön med Golfängarna samt vattentornet (iTornparken) med dess framträdande silhuett. Marabous chokladfabrik stängdes i början av 1990-talet, men Marabouparken är öppen för besökare alla dagar i veckan under sommarmånaderna och utsågs 2008 till Sveriges vackraste park. När Sieverts Kabelverk byggdes uppdagades flera intakta vikingagravar i området. Några lämnades kvar. På Sundbybergs museum förvaras en kropp, samt föremål, från en av gravarna.

Administrativ historik.

1888 bröts Sundbyberg ut ur Bromma landskommun för att som köping bilda egen kommun, som Sundbybergs köping. 1927 ombildades köpingen till Sundbybergs stad. 1949 tillfördes Lilla Alby tidigare municipalsamhälle från Solna stad och Duvbo tidigare municipalsamhälle från Spånga landskommun. Som en förberedelse inför den landsomfattande kommunreformen och en planerad sammanläggning med Solna bildades i mitten av 1960-talet Solna-Sundbybergs kommunblock. Sammanslagningen genomfördes dock aldrig och i stället bildades 1971 Sundbybergs kommun.

Kommunvapnet.

Duvbo municipalsamhälle (1943–1948)

Blasonering: I silversköld en röd bjälke belagd med en åska av samma metall åtföljd av trenne röda kugghjul två över och ett under.

Sundbybergs kommunvapen fastställdes för Sundbybergs stad 1928 och innehåller symboler för stadens då största industrier, mekanisk och elektrisk industri.

Även Duvbo municipalsamhälle har ett eget vapen.

Kollektivtrafik.

 

Sundbyberg har mycket goda förbindelser med Stockholms innerstad, med tunnelbana, pendeltåg och bussar. Antalet tunnelbanestationer i kommunen är fem: Sundbybergs centrum, Duvbo, Rissne, Hallonbergen samt stationen Näckrosen som är delad med Solna. Dessutom ligger den ej färdigställda stationen Kymlinge inom Sundbyberg. Fjärrtågen påMälarbanan gör numera uppehåll vid Sundbyberg. Åren 1925-1959 fanns spårvagnsförbindelse med centrala Stockholm. Sundbyberg kommer att återfå spårvagnstrafik genom den pågående utbyggnaden av Tvärbanan. Ett stort antal busslinjer trafikerar Sundbyberg. Råstadepån, ett av landets största bussgarage, ligger inom Sundbybergs kommun, liksom tunnelbanans Rissnedepå.

Sturegatan i Sundbyberg

Demografi. 

Sundbybergs befolkning var 38 633 invånare i december 2010, med en befolkningstäthet på 4 435,48 invånare/km². Under senare år har utrikes inflyttning stått för en allt större del av befolkningsökningen i stadsdelarna och invånare med utländsk bakgrund (var födda utomlands eller hade föräldrar som båda var födda utomlands) stod år 2009 för 34% av befolkningen (Centrala Sundbyberg 18%, Hallonbergen 67%, Lilla Alby 24%, Rissne 50%, Ör 32%), där de största grupperna var inflyttade från Norden/Europa samt Asien.

Befolkningsutveckling.

Politik.

Maktskiftet 2007.

Staden har styrts av socialdemokraterna sedan dess grundande, men i valet 2006 vanns en historisk seger av en borgerlig allians bestående av m, fp, kd och c. I augusti 2007 meddelade emellertid de moderata ledamöterna i fullmäktige Michael Spira och Arne Wijkman att de byter parti till socialdemokraterna. Formellt blev de politiska vildar. Kommunalrådet Bo Genfors (m) menade att de två aldrig har framfört någon stark kritik internt innan avhoppet, och tycker att avhopparna brister i respekt för väljarna och borde lämna sina uppdrag.

Det var en tid oklart hur en ny styrande majoritet skulle gestalta sig.Genfors avgick som kommunstyrelsens ordförande, och den 24 september valdes i stället Helene Hellmark Knutsson (s), som i omröstningen besegrade alliansens kandidat Nina Lundström (fp).Samtidigt lämnade S+V+MP plus de två avhopparna in en motion för att utlösa möjligheten att avsätta alla förtroendevalda och därmed välja om vilka som sitter i olika nämnder och utskott. Därmed hade man formerat ett vänstersamarbete och rent formellt avsätter man alla förtroendevalda, inklusive den nyvalda kommunstyrelseordföranden.

Mandatfördelning i Sundbybergs kommun, valen 1970–2010.

 

Majoriteter.

Även om socialdemokraterna har varit involverade i alla majoriteter fram till 2006 så har majoriteterna ändrats något i de olika mandatperioderna:

 • 1991–1994: s + fp (26 mandat av 51)
 • 1994–1998: s (minoritetsstyre med hoppande majoriteter, 24 mandat av 51)
 • 1998–2002: s + v + mp (28 mandat av 51; MP hoppade av sommaren 2002)
 • 2002–2006: s + v + mp (26 mandat av 51)
 • 2006–2007: m + fp + kd + c (26 mandat av 51; två moderater hoppade av till s sommaren 2007.)
 • 2007–2010 : s + v + mp + vildar (27 mandat av 51)
 • 2011-  : s + mp + c + kd (25 mandat av 51, minoritetsstyre)

 

Stadssymboler.

Utöver kommunvapnet har Sundbyberg ett antal mer handfasta symboler.

Vattentornet i Tornparken.

 

Tornparken.

Tornparken är en central mötesplats i Sundbyberg. Här finns bland annat ett vattentorn, därav parkens namn. Vattentornet som stod klart 1912 är kulturminnesmärkt och står sedan 1926 oanvänt.

Anders Petter Löfström.

Anders Petter Löfström grundaren av Sundbyberg och ägare till Sundbybergs Gård jämte Duvbo Gård var socialt engagerad och ville genom grundandet av Sundbyberg bidra till en förbättring av de sociala förhållanden som rådde bostadsmässigt i Stockholm. Förutom att starta tomtförsäljning till billiga priser, egna husbyggnadsprojekt så skänkte han också all mark till öppna plaster, gator, skoltomt, kyrkotomt och mycket mer. En byst gjord av skulptören Carl Fagerberg finns placerad vid uppgången till Tornparken på Esplanaden.

Spjutkastaren.

Skulpturen är gjord av Carl Fagerberg och är placerad vid Fredsgatans rondell. Den var ursprungligen tänkt att placeras vid Stockholms stadion, där Fagerbergs “Kulstötaren” och “Stafettlöparna” än idag står, men då stora protester utbröt och bl.a. Stockholms skönhetsråd hade åsikter kom den aldrig att ställas upp där utan ställdes istället upp i nära anslutning till Sundbybergs Idrottsplats. Under 1990-talet uttalade dock Stockholms stad en önskan om att få “tillbaka” Spjutkastaren för att ställa upp den på den ursprungligt tänka platsen. En kompromiss blev att Stockholms stad fick låta gjuta en mindre kopia av Spjutkastaren som idag står uppställd vid Stockholms stadion där det klart framgår att det är en kopia av originalet.

Industribrunnen.

Skulpturen “Den lyckliga familjen” (en man och en kvinna med ett barn), är gjord av Carl Fagerberg 1934 och är placerad vid Sundbybergs torg. Brunnen pryds även av fyra stycken kopparreliefer som symboliserar stadens dåvarande fabriker såsom Marabou, Sieverts Kabelverk, Spis- & Knäckebrödsfabriken och Bryggeriet Kronan. Skulpturen skänktes till Sundbybergs stad av Marabou.

Lötsjön sedd från Sundbybergs skidbacke.

 

Stadsdelar.

Sundbybergs kommun har under några decennier bestått av följande stadsdelar:

 • Centrala Sundbyberg
 • Duvbo
 • Hästhagen
 • Tulemarken
 • Hallonbergen
 • Lilla Alby
 • Rissne
 • Storskogen
 • Ursvik
 • Ör

I och med pågående nybyggen i Ursvik har den gamla bebyggelsen där avdelats till en egen stadsdel, Lilla Ursvik, medan resten av gamla stadsdelen Ursvik består av tre tämligen distinka områden: Stora Ursvik, som håller på att bebyggas,Brotorp, som också håller på att bebyggas, samt Kymlinge, som i stort sett är obebyggt och till stora delar består av naturreservat. Huruvida ett eller flera av dessa områden kommer att formellt avdelas som egna stadsdelar är ännu oklart. I en befolkningsprognos för kommunen anges följande stadsdelar/kommundelar, här med befolkningen per den 31 december 2011.

 

Kommundel Folkmängd
Centrala Sundbyberg 12 804
Rissne 7 519
Hallonbergen 5 291
Lilla Alby 4 235
Storskogen 2 755
Duvbo 2 283
Ör 1 872
Stora Ursvik 1 143
Lilla Ursvik 826
Brotorp/Järvastaden 685
Restförda 126

Litteratur.

 • Österberg, Henning (1966). Sundbyberg, den nya förstaden (del 1). Sundbyberg: Sundbybergs hembygdsförening.
 • Österberg, Henning (1968). Sundbyberg under köpingstiden (del 2). Sundbyberg: Sundbybergs hembygdsförening. 
 • Österberg, Henning (1974). Sundbyberg – den 113:e staden (del 3). Sundbyberg: Sundbybergs hembygdsförening. 
 • Österberg, Henning; Per Wilhelm Andersson (foto) (1978). Gamla Sundbyberg i bilder. Stockholm: Natur och kultur. 
 • Österberg, Henning (1981). Sundbyberg bygger en kyrka: händelser, personer, bilder kring år 1911. Sundbyberg: Kyrkorådet. 
 • Ericsson, Åke (1992). Mitt i Sundbyberg. Minnen och bilder från 82 år i Sundbyberg. Å Ericsson
 • Alexius, Birgitta; Löfström Lena (2011). Skuggpatronen på Sundbybergs gård: en berättelse om Anders Petter Löfström : biografi. Stockholm: Birgitta Alexius.
Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

.

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag