Hornborgastugan

Hornborgastugan kommer från Hornborga by i Västergötland. Den består av stuga, fähus och lada, sammanbyggda under gemensamt tak .

Foto: Marie Andersson

Om vi hade besökt Hornborga by i Hornborga socken i Västergötland en sommardag i mitten av 1800-talet hade vi kunnat se skomakare Sjödahl samlade ihop de hötappar som blivit kvar när byns bönder kört in sitt hö. Han tillhörde de s k obesuttna som inte ägde någon egen mark att odla på…

Stugan är byggd av timmer medan ladan delvis är uppförd av stora stenblock, delvis av skiftesverk, det vill säga brädor infogade i stolpar. Taket är halmtäckt. Stugan har torvtak ovanpå halmen, vilket var vanligt i Västergötland. Spisen saknar spjäll, men skorstenen kan täppas till utifrån med en stenhäll som regleras från marken med en hävstång.

När man stiger in i huset får man huka sig, för ytterdörren är inte mer än 105 cm hög. Boningsrummet är bara 4 x 4 meter, och spisen upptar ungefär en fjärdedel av utrymmet. Till sin plan är stugan en enkelstuga.

Hornborgastugan är ett exempel på hur landsbygdens obesuttna befolkning kunde bo under 1800-talet. Stugans siste ägare livnärde sig som fiskare och byskomakare. I det fönsterlösa fähuset hade han en ko och ett par får.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa

.


 


Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag