Slogboden

Slogboden kommer från Mora i Dalarna. Den har använts som tillfällig bostad för folket som bärgade höet på den avlägsna skogsslåttern, ”slogen”.

Foto: Marie Andersson

 

I hela norra Sverige måste människorna förr ta vara på allt som kunde användas som foder till djuren. Man brukade till och med slå starr på myrar långt borta i skogarna. Folk kunde vara iväg hemifrån flera veckor i sträck, och då behövde de någonstans att övernatta.

Slogboden har snedtak och är öppen framtill. Den har inget golv utan man bäddade åt sig med hö, granris eller mossa direkt på marken. Man sov med huvudet längst in vid väggen och fötterna mot öppningen, där elden brann.

När gräset hade slagits fick det torka till hö. Det förvarades sedan i små lador, som låg utspridda i markerna. En enda gård kunde ha många små hölador på olika platser. När vintern kom forslades höet hem med häst och släde.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:.

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag