Så byggdes Gamla Stockholm

Så byggdes Gamla Stockholm

Arkitekten Fredrik Lilljekvist tog till många knep för att skapa Stockholmsutställningens populära attraktion Gamla Stockholm, vilket man förstår när man läser Ulf Sörensons utmärkta bok “När tiden var ung – arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909″.

Gamla Stockholm under byggnation

Förutom den anlagda ön som fick representera Helgeandsholmen så byggdes en del av husen på pålar ute i vattnet för att få extra yta utöver den mark som udden Framnäs erbjöd. (Just nu pågår Historiska museets utgrävning av den anlagda ön – mer om detta på deras blogg.)

Gamla Stockholm (1897): Hörnet av Stålsgränden och Smedjegatan

 

En del av husen visste man inte hur de egentligen såg ut på 1500-talet, utan för exempelvis Mynthuset användes ett hus från Vadstena som modell. Några hus inne i själva staden hämtade drag från hus i t ex Visby, medan andra hus fanns mer väldokumenterade och lättare kunde rekonstrueras.

 

En del saker som besökaren såg var verkligen äkta: det var riktig stenläggning på gatorna, många hus hade riktigt taktegel och vissa gamla möbler och portar hade forslats dit för öka autenciteten. Men mycket var förstås fejk. För att få rätt känsla på tegelväggar och stenmurar hade man gjort avtryck av äkta sådana och sedan gjort gipsgjutningar som målades och fästes på de bräder som utgjorde stommen i byggnaden. Andra byggnader hade uppförts på riktigt sätt, såsom korsvirkeshus och trähus, men sedan hade man behandlat ytorna så att de skulle se gamla ut.

 

Tidskriften “För svenska hem” utgav som gratisbilaga en “revy i bild och ord” över utställningen. I skriften påpekas att Gamla Stockholm “utgjort utställningens clou”. 12 000 besökare om dagen hade denna attraktion. Sedan är det frågan om folk gick dit för att se de rekonstruerade byggnaderna – eller om det var alla nöjen som lockade. För inne i husen på detta område fanns några av hela utställningens mest intressanta uppfinningar och moderniteter. Men mer om detta i ett kommande inlägg.

 

Ett annat populärt nöje var de dagliga slagsmålen på Stortorget i Gamla Stockholm. Varje dag klockan tre rök några knektar ihop och det var inte alla besökare som förstod att det var ett arrangerat slagsmål utan det fanns de som försökte ingripa och sära på bråkmakarna.

Gamla Stockholm (1897): Utsikt framåt Smedjegatan mot Trångsund

 

Gamla Stockholm (1897): Utsikt framåt Trångsund mot Stortorge

 

Gamla Stockholm (1897): Stortorgets södra och östra sidor

 

Gamla Stockholm (1897): Rådhusets framsida samt Kåken och Brunnen på Stortorget

 

Gamla Stockholm (1897): Övre eller västra sidan av Stortorget
Gamla Stockholm (1897): Soldatslagsmål på Stortorget – teckning av P. Hedman

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

 

Källa.

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag